Kom på kursus i førstehjælp

Et førstehjælpskursus forbereder dig på, hvordan du skal reagere og handle i tilfælde af ulykker. Derved kan et førstehjælpskursus være tryghedsskabende for dig selv lige såvel som for personer i dine omgivelser. Det betyder også, at et kursus i førstehjælp kan henvende sig til både private, personalegrupper og personer inden for vagt og sikkerhed, og det kan ligeledes være relevant i en række forskellige sammenhænge.

 

Hvad lærer man på kurset?

I løbet af vores førstehjælpskursus vil du blive klædt på til at kunne hjælpe i tilfælde af en ulykke. Du lærer, hvordan du skal reagere som første person på ulykkesstedet, og du hører om gode strategier til at håndtere forskellige typer af ulykkessituationer. Desuden lærer du basale førstehjælpsevner såsom at lægge en forbinding og at give hjerte/lungemassage.

Book nu

Varighed af kursus

Når du booker et førstehjælpskursus gennem Arctico Security vil du modtage undervisning fra et yderst kompetent firma. Kurset er som udgangspunkt helt klassisk 8 timer efter lovkrav, men det kan desuden målrettes forskellige brancher og særlige ønsker, fx som det er målrettet det at køre bil, når det tages i forbindelse med et kørekort.

Førstehjælpskurset vil som regel foregå i jeres virksomheds lokaler, men kan efter ønske også foregå på vores kontorer. Prisen vil i høj grad afhænge af antallet af tilmeldinger samt af varighed og størrelsen på kurset.

 

Hvem har pligt til at tage et førstehjælpskursus?

I forbindelse med at man tager kørekort er det lovpligtigt, at man skal tage et gyldigt førstehjælpskursus. Derudover er man inden for nogle brancher forpligtet til at have et førstehjælpskursus, der skal fornyes hvert andet år, således at man kan håndtere ulykker. Dette gælder blandt andet personer inden for vagt og sikkerhed, personale på bosteder, plejehjem osv.