Hvad er konflikthåndtering?

Konflikthåndtering hjælper dig til at kunne håndtere og afslutte konflikter på en ordentlig og professionel måde. Et kursus i konflikthåndtering kan i princippet henvende sig til alle, der ønsker at forbedre sine evner, men særligt er det relevant for personer ansat i fag, hvor man ofte er udsat for fysiske og psykiske konflikter.

Kurset i konflikthåndtering vil blandt andet dække emner såsom:

  • Løsning af konflikter via kommunikation og kommunikative værktøjer
  • Fysisk konflikthåndtering herunder også nødværge og selvforsvar; hvordan gør man mindst muligt skade, mens man stadig passer på sig selv og andre?

Kurset kan i høj grad formes ud fra særlige ønsker, da der ofte kan være forskellige behov afhængigt af typen af erhverv. Det vil blandt andet sige, at kurset også kan niveauinddeles.

Book nu

Gode råd til konflikthåndtering

Et kursus i konflikthåndtering er en stor fordel for personer i job, der ofte er præget af psykiske og fysiske konflikter. Træning eller ej kan det dog være en god idé at have følgende gode råd in mente. Disse involverer blandt andet, at man bør:

  • Konstant være forberedt, dog have en afslappet udstråling. I nogle erhverv er det særligt vigtigt at være vågen.
  • At have en god situationsfornemmelse for, hvornår der skal handles. Dette trænes også på kurset.
  • At være opmærksom på, hvordan man forholder sig rolig og holder afstand.

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

I pressede situationer eller i teams med dårlig kommunikation, kan der opstå konflikter, som kan være svære at løse. Det er sundt at kunne tale sammen og i fællesskab at kunne håndtere konflikter, der præger arbejdspladsen, men desværre er det ikke altid helt ligetil. Derfor kan det være en god idé at tage på et kursus sammen med arbejdspladsen.

Book et møde til dig og dine kollegaer og bliv klogere på, hvordan I undgår, at konflikter går i hårdknude, eller få styrket jeres evner til konflikthåndtering i mødet med borgere.