Fast vagt

Portner – typisk ind-/ og udgangs kontrol, samt alm. service opgaver.

Byggepladsvagt – stationær vagt på byggepladsen der holder styr på hvem og hvad der ankommer og forlader pladsen, pasning af diesel/vandpumper. Pasning af eltavler. Generelt holde øje med lidt af hvert, yde førstehjælp samt brand tilsyn/slukning.

Nattevagt – fast opsyn om natten til bygninger – maskiner – personale gennemgang – osv.

Assistance vagt – vagten assisterer/backup for bla. personale der har med folk med psykiske lidelser, hjerneskadede og lignende at gøre.

Vagt ved messetelte – vagt ved større forsendelser af gods – vagt ved div. markeder/handels boder – udstillinger af enhver art.

Dette er kun et lille udpluk af hvor vi kan yde vagtservice, kontakt os for et godt tilbud.

Book nu